← Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα


Πρόσκληση ΔΣ 13-03-18

αρ.πρωτ. 2835

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΑΡ. 9

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί την ΤΡΙΤΗ 13 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 και ώρα 21.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος σε συνεδρίαση για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της σχετικής, με την 2 η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2018, Πράξης της Οικονομικής Επιτροπής.

2. Λήψη απόφασης περί έγκρισης μελετών του έργου «1 ος Παιδικός Σταθμός Πικερμίου»

3. Λήψη απόφασης περί τιμολογίων αναλογίας παγίου-συντήρησης δικτύου για χρήση, κατανάλωση μικρότερη των τεσσάρων μηνών και για καταμέτρηση με καθυστέρηση καταμέτρησης άνω των δέκα ημερών.

4. Λήψη απόφασης περί καθορισμού τελών διέλευσης.

5. Λήψη απόφασης περί εκκίνησης διαδικασιών ανάθεσης έργων, υπηρεσιών και προμηθειών.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ