← Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα


Πρόσκληση ΔΣ 13-02-18

αρ.πρωτ.1676

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΑΡ. 5

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί την ΤΡΙΤΗ 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018 και ώρα 21.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος σε συνεδρίαση για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της σχετικής, με την 1 η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2018, Πράξης της Οικονομικής Επιτροπής.

2. Λήψη απόφασης περί έγκρισης προϋπολογισμού έτους 2018 της Δημοτικής Επιχείρησης Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου.

3. Λήψη απόφασης περί σήμανσης του κόμβου στις οδούς Λεωφ. Χρ. Σμύρνης - Πρωτέα-Νηρέα & 95ης οδού.

4. Λήψη απόφασης περί επιστροφής χρημάτων από λάθος πληρωμή σε τράπεζα.

5. Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας «Μεταφορά & τοποθέτηση χριστουγεννιάτικων δένδρων & λοιπού εξοπλισμού».

6. Λήψη απόφασης περί διαγραφής ποσών από τους χρηματικούς καταλόγους λόγω εξόφλησης ρύθμισης Ν. 4483/2017.

7. Λήψη απόφασης περί έγκρισης νέας παροχής ηλεκτρικού ρεύματος 3Χ100 KWA για τις ανάγκες του Μουσείου Διασταύρωσης Ραφήνας.

8. Λήψη απόφασης περί έγκρισης αναγκαιότητας μίσθωσης μηχανημάτων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου.

9. Λήψη απόφασης περί αναγκαιότητας ανάθεσης σε τρίτους της εργασίας «Παροχή υπηρεσιών διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς».

10. Λήψη απόφασης περί αναγκαιότητας ανάθεσης σε τρίτους της εργασίας «Παροχή υπηρεσιών Περιβαλλοντολόγου για την επικαιροποίηση, στην τρέχουσα νομοθεσία, των ενεργειών για αδειοδοτήσεις ΑΣΑ, κ.ά του Δήμου».

11.  Λήψη απόφασης περί αναγκαιότητας ανάθεσης σε τρίτους της εργασίας «Διαχείριση βλαστικών υπολειμμάτων μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, ΑΕΚΚ, ογκωδών στη Δ.Κ. Ραφήνας».

12.  Λήψη απόφασης περί αναγκαιότητας ανάθεσης σε τρίτους της εργασίας «Αμοιβή Γεωτεχνικού για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης του έργου LIFE/DIANA».

13.  Λήψη απόφασης περί αναγκαιότητας ανάθεσης σε τρίτους της εργασίας «Αμοιβή Συνεργάτη  για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης / υλοποίησης  του έργου LIFE/DIANA». 

14. Λήψη απόφασης περί εκκίνησης διαδικασιών ανάθεσης έργων, υπηρεσιών & προμηθειών.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ