← Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα


Πρόσκληση ΔΣ 12-12-17

αρ.πρωτ.15261

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί την ΤΡΙΤΗ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 και ώρα 21.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος σε συνεδρίαση για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης επέκτασης δικτύου ύδρευσης οδών  Καρανού & Νεοπτολεμαίου στον Άγ. Σπυρίδωνα.

2. Λήψη απόφασης περί τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017.

3. Λήψη απόφασης περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ και 1ου Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. του έργου  «Στεγανοποίηση – καθαρισμός – απολύμανση δεξαμενών 2017».

4. Λήψη απόφασης περί παράτασης του έργου «Αντικατάσταση δικλείδων στο δίκτυο Διώνης Πικερμίου».

5. Λήψη απόφασης περί καταστροφής αντικειμένου που δεν έχει καμία αξία (άρθρο 199, παρ.6, Ν.3463/06).

6. Λήψη απόφασης περί τοποθέτησης νέας παροχής με αριθμ. 16714812-01 προσωρινής ηλεκτροδότησης για τις εορταστικές εκδηλώσεις των Χριστουγέννων-Πρωτοχρονιάς στην κεντρική πλατεία της Δημοτικής Κοινότητας Ραφήνας.

7. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της, σχετικής με τη 13 η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2017, Πράξης της Οικονομικής Επιτροπής.

8. Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Αποψίλωση κοιμητηρίων Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου».

9. Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Συντήρηση ηλεκτρονικών τεχνικών συσκευών καταγραφής ταχύτητας».

10. Λήψη απόφασης περί σύνταξης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Αποστολή λογαριασμών ύδρευσης».

11. Λήψη απόφασης περί έγκρισης κοπής δένδρων σε περιοχές εντός σχεδίου Πόλεως του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου.

12. Λήψη απόφασης έγκρισης περί επικαιροποίησης του Κανονισμού Λειτουργίας της Εθελοντικής Ομάδας Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου (ΕΘ.Ο.Ρ.Π.).

13. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ετήσιας συνδρομής για το Περιοδικό της Ένωσης Δημάρχων Αττικής «Ο Δήμαρχος της Αττικής».

14. Λήψη απόφασης περί εκκίνησης διαδικασιών ανάθεσης έργων, υπηρεσιών και προμηθειών.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ