← Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα


Πρόσκληση ΔΣ 10-10-17

 αρ.πρωτ.12124

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί την Τρίτη 10 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 20.30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος σε συνεδρίαση για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 

1. Λήψη απόφασης περί νέου δηλωτικού σήματος Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου και εφαρμογών συστήματος οπτικής επικοινωνίας. 

2. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της σχετικής απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί καθορισμού τελών καθαριότητας και φωτισμού  (Ν.25/75) για το έτος 2018. 

3. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της σχετικής απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί καθορισμού τελών και δικαιωμάτων ύδρευσης για το έτος 2018.

4. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της σχετικής απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί καθορισμού φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων (Ν.1080/80) για το έτος 2018. 

5. Λήψη απόφασης περί καταβολής εξόδων παράστασης Προέδρου & Αντιπροέδρου και αποζημίωση μελών ΔΣ των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Ραφήνας –Πικερμίου. 

6. Λήψη απόφασης περί συνομολόγησης δανείου για την αγορά ακινήτου για τη δημιουργία βοηθητικών χώρων λειτουργιών Κοιμητηρίου Ραφήνας. 

7. Λήψη απόφασης περί τροποποίησης της σύμβασης εκμίσθωσης του κυλικείου εντός της έκτασης του γηπέδου του πρώην Π.Ν.Α.

8. Λήψη απόφασης περί θεμάτων που αφορούν τα οστεοφυλάκια των Δημοτικών Κοιμητηρίων του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου. 

9. Λήψη απόφασης περί αιτήματος παραχώρησης οικογενειακού τάφου (υπόθεση Σπ. Κυριάκη). 

10. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της υπ’ αριθμ. 4/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου για τον απολογισμό εσόδων-εξόδων έτους 2016.

11. Λήψη απόφασης περί «Έγκρισης των πρακτικών ακαταλληλότητας και ασύμφορου κυκλοφορίας οχημάτων και μηχανημάτων».

12. Λήψη απόφασης περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ, 1ου ΠΚΤΜΝΕ για το έργο «Κατασκευή αγωγού ομβρίων οδού Λητούς». 

13. Λήψη απόφασης περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ για το έργο «Αντικατάσταση δικλείδων».

14. Λήψη απόφασης περί έγκρισης διαμόρφωσης χώρου στη Διασταύρωση Ραφήνας. 

15. Λήψη απόφασης περί κατάθεσης μελέτης στο Δασαρχείο για έγκριση επεμβάσεων στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Ραφήνας.

16. Λήψη απόφασης περί ορισμού επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής για το έργο «Επέκταση δικτύου Καλ/πολης».  

17. Λήψη απόφασης περί υλοποίησης προμήθειας υλικών και παροχής υπηρεσιών για την αναβάθμιση του συστήματος οδοφωτισμού Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση του κόστους λειτουργίας.  

18. Λήψη απόφασης περί έγκρισης τοποθέτησης φωτιστικού σώματος σε στύλο ηλεκτροδότησης της ΔΕΔΔΗΕ στη Δημοτική Ενότητα Πικερμίου επί της οδού Αχαιών.

19. Λήψη απόφασης περί αναγκαιότητας ανάθεσης σε τρίτους της εργασίας: «Παροχή υπηρεσιών για τη συγκέντρωση στοιχείων & δεδομένων για τη διαδικασία αδειοδότησης δραστηριότητας προσωρινής αποθήκευσης αδρανών μη επικίνδυνων αποβλήτων (ΑΕΕΚ), κλαδεμάτων, ογκωδών, κ.λπ.».

20. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της υπ’ αριθμ. 120/2017  απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου περί   «Δ΄ Αναμόρφωσης  προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017».

21. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της υπ’ αριθμ. 121/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου περί «κατάρτισης και ψήφισης κανονισμού εσωτερικής υπηρεσίας του  Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου και των επιμέρους κανονισμών των δομών του».

22. Λήψη απόφασης περί ορισμού επιβλέποντος για τη δωρεά κόστους μελέτης περί αντιπλημμυρικής προστασίας επί των οδών Ελ. Βενιζέλου Θάμνων. 

23. Λήψη απόφασης περί επιστροφής χρημάτων από λάθος πληρωμή σε τράπεζα.

24. Λήψη απόφασης περί διάθεσης πίστωσης για την ηχητική κάλυψη των εκδηλώσεων της 28ης Οκτωβρίου.

25. Λήψη απόφασης περί εκκίνησης διαδικασιών ανάθεσης έργων, υπηρεσιών και προμηθειών.

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ