← Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα


Πρόσκληση ΔΣ 10-09-18

αρ.πρωτ. 13835

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΑΡ. 37

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί την ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 και ώρα 21:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος σε συνεδρίαση για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

1. Λήψη απόφασης περί επέκτασης του μέτρου απαλλαγής από την καταβολή του ΕΝΦΙΑ για όλους τους ιδιοκτήτες ακινήτων εντός της οριοθετημένης πληγείσας, από την πυρκαγιά της 23 Ιουλίου 2018, περιοχής.

2. Λήψη απόφασης περί απαλλαγής δημοτικών τελών, δημοτικού φόρου και ΤΑΠ για το έτος 2018 για τα ακίνητα που έχουν δεχτεί πλήγματα από την πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου 2018.

3. Λήψη απόφασης περί προσωρινής μεταστέγασης των ειδικών σχολείων α’ βάθμιας εκπαίδευσης.

4. Λήψη απόφασης περί διαγραφής χρεών από τους 5/2018, 548/2018, 504/2018 χρηματικούς καταλόγους

5. Λήψη απόφασης περί έγκρισης του Ισολογισμού της ΔΕΑΑΠ-ΜΑΕ  χρήσης 2017 και της Κατάστασης Αποτελεσμάτων 2017 της εταιρίας.

6. Λήψη απόφασης περί ανακομιδής και επιστροφής στο Δήμο του οικογενειακού τάφου υπ’ αριθμ. 494 που βρίσκεται στο Κοιμητήριο της Δημοτικής Ενότητας Ραφήνας, λόγω ελλείψεως κατιόντων.

7. Λήψη απόφασης περί ανακομιδής και επιστροφής στο Δήμο του οικογενειακού τάφου υπ’ αριθμ. 668 που βρίσκεται στο Κοιμητήριο της Δημοτικής Ενότητας Ραφήνας, λόγω ελλείψεως κατιόντων.

8. Λήψη απόφασης περί ανακομιδής και επιστροφής στο Δήμο του οικογενειακού τάφου υπ’ αριθμ. 818 που βρίσκεται στο Κοιμητήριο της Δημοτικής Ενότητας Ραφήνας.

9. Λήψη απόφασης περί ανακομιδής και επιστροφής στο Δήμο του οικογενειακού τάφου υπ’ αριθμ. 986 που βρίσκεται στο Κοιμητήριο της Δημοτικής Ενότητας Ραφήνας, λόγω ελλείψεως κατιόντων.

10. Λήψη απόφασης περί ανακομιδής και επιστροφής στο Δήμο του οικογενειακού τάφου υπ’ αριθμ. 1070 που βρίσκεται στο Κοιμητήριο της Δημοτικής Ενότητας Ραφήνας, λόγω ελλείψεως κατιόντων.

11. Λήψη απόφασης περί ανακομιδής και επιστροφής στο Δήμο του οικογενειακού τάφου υπ’ αριθμ. 66 που βρίσκεται στο Κοιμητήριο της Δημοτικής Ενότητας Πικερμίου, κατόπιν αιτήσεως απογόνων, διότι διαθέτουν άλλο οικογενειακό στο ίδιο κοιμητήριο.

12. Λήψη απόφασης σχετικά με τις διαστάσεις των παλαιών οικογενειακών τάφων, σύμφωνα με το τον Πρώτο Κανονισμό Λειτουργίας του Κοιμητηρίου Ραφήνας από 06/11/1980.

13. Λήψη απόφασης διόρθωσης διαστάσεων οικογενειακού τάφου, σύμφωνα με παραχωρητήριο σύστασής του, από 06 Σεπτεμβρίου 1982, κατόπιν αιτήσεως απογόνου με αρ.πρωτ.11850/09-08-2018.

14. Λήψη απόφασης περί σύνταξης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ»

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ