← Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα


Πρόσκληση ΔΣ 10-04-18

αρ.πρωτ. 4142

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΑΡ. 12

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί την ΤΡΙΤΗ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 και ώρα 21.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος σε συνεδρίαση για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

1.«Λήψη απόφασης περί έγκρισης της σχετικής με την 3 η Αναμόρφωση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2018, Πράξης της Οικονομικής Επιτροπής»

2. «Λήψη απόφασης περί αναγκαιότητας ανάθεσης του έργου ΄Αποξήλωση Παλαιού Τάπητα & Εγκατάσταση Νέου Συνθετικού Τάπητα στο Δημοτικό Γήπεδο Ραφήνας ΄Π.ΣΚΟΥΦΟΣ΄.

3. «Λήψη απόφασης περί Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2018».

4. «Λήψη απόφασης περί έγκρισης τοποθέτησης στύλου ηλεκτροδότησης Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. με φωτιστικό σώμα επί της οδού Σωτηρίου Κανσού της Δ.Ε. Ραφήνας».

5. «Λήψη απόφασης περί Εγκρισης της μετατόπισης των στύλων ηλεκτροδότησης Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε επί της οδ. Ανδρέα Παπανδρέου»

6. «Λήψη απόφασης περί Επιστροφής ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος».

7. «Λήψη απόφασης περί Διαγραφής χρεώσεων κατ’εκτίμησης προηγούμενων ετών και επιμερισμός κατανάλωσης»..

8. «Λήψη απόφασης περί έγκρισης για την επέκταση δικτύου ύδρευσης επί της οδού Κλεάρχου στον Αγ. Σπυρίδωνα»

9.«Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας “Υποστήριξη δικτύου Η/Υ του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου”»

10. «Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασία “Ψηφιοποίηση – παρουσίαση τευχών δημοπράτησης για τα προς χρηματοδότηση έργα δημοτικών χώρων”».

11. «Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας “Καταγραφή – Αποτύπωση του συνολικού δικτύου οδοφωτισμού των οδών και πλατειών του Δήμου, Master plan χρηματοοικονομικής διερεύνησης και εξοικονόμησης”».

12. «Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας “Μίσθωσηοχημάτων”».

13. «Λήψη απόφασης περί εκκίνησης διαδικασιών ανάθεσης έργων, υπηρεσιών και προμηθειών».

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ