← Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα


Πρόσκληση ΔΣ 09-11-17

αρ.πρωτ.13552

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί την ΠΕΜΠΤΗ 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 και ώρα 21.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος σε συνεδρίαση για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

1. Λήψη απόφασης περί υπογραφής διακήρυξης για την προώθηση του θεσμού της Ολυμπιακής Εκεχειρίας.

2. Λήψη απόφασης περί ψήφισης του προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών του ΔΟΠΑΠ για το έτος 2018.

3. Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθμ 136/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου περί «Ε΄ Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017».

4. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της σχετικής με την 11 η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2017, Πράξης της Οικονομικής Επιτροπής.

5. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της σχετικής με την τροποποίηση στοχοθεσίας Α’ εξαμήνου 2017, Πράξης της Οικονομικής Επιτροπής.

6. Λήψη απόφασης περί διαγραφής χρεών από τους 510/2017, 508/2017, 506/2017, 514/2017, 515/2017, 516/2017 και 439/2017 χρηματικούς καταλόγους.

7. Λήψη απόφασης περί εκκίνησης διαδικασιών ανάθεσης έργων, υπηρεσιών και προμηθειών.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ