← Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα


Πρόσκληση ΔΣ 09-10-18

αρ.πρωτ. 15695

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΑΡ. 44

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί την ΤΡΙΤΗ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 και ώρα 21:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος σε συνεδρίαση για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής με την Περιφέρεια Αττικής για το έργο «Επεμβάσεις Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας στο Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Αττικής».

2. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της σχετικής με τη 16η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού  οικονομικού έτους 2018, Πράξης της Οικονομικής Επιτροπής.

3. Λήψη απόφασης περί 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού ΔΟΠΑΠ έτους 2018.

4. Λήψη απόφασης περί επιστροφής ποσού ως αχρεωσθήτως καταβληθέν.

5. Λήψη απόφασης περί έγκρισης προτεινόμενης Γεωμετρικής Μεταβολής της κας Παναγοπούλου η οποία επηρεάζει ιδιοκτησίες του Δήμου (κληρ.1537 και τμήμα οδού) και ιδιοκτησία Ρηγοπούλου.

6. Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής για το έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΑΠΟ ΒΛΑΒΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ».

7. Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής για το έργο: «ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΜΕ ΝΕΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ».

8. Λήψη απόφασης περί έγκρισης 1ου Α.Π.Ε για τo έργο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ- ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΩΛΗΝΩΝ».

9. Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΟΔΟΥ ΛΗΤΟΥΣ».

10. Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ –ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ.

11. Λήψη απόφασης περί κοπής δέντρων εντός σχεδίου Πόλεως Ραφήνας.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ