← Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα


Πρόσκληση ΔΣ 06-03-18

αρ.πρωτ. 2542

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΑΡ. 8

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί την ΤΡΙΤΗ 06 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 και ώρα 21.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος σε συνεδρίαση για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 

1. Λήψη απόφασης περί ορισμoύ Προέδρου και Γραμματέα του Πρωτοβάθμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης χώρων Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων για το έτος 2018.

2. Λήψη απόφασης περί διαγραφής των προσαυξήσεων σε πρόστιμα Κ. Ο. Κ. παρελθόντων ετών.

3. Λήψη απόφασης περί διάθεσης πιστώσεων.

4.  Λήψη απόφασης περί εκκίνησης διαδικασιών ανάθεσης έργων, υπηρεσιών και προμηθειών.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΜΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ