← Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα


Πρόσκληση ΔΣ 03-10-17

αρ.πρωτ. 11824

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί την Τρίτη 3 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 21.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος σε συνεδρίαση για να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση για το παρακάτω θέμα:

1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της υπ’αριθμ.359/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τον Απολογισμό και Ισολογισμό, Αποτελέσματα χρήσεως, Προσαρτήματος Ισολογισμού και της Έκθεσης Διαχείρισης της Οικονομικής Επιτροπής του Οικονομικού έτους (χρήσεως) 2016.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ