← Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα


Έκθεση θορύβου αεροσκαφών ΔΑΑ - Απρίλιος 2018

Η έκθεση θορύβου αεροσκαφών από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος», η οποία περιλαμβάνει:

  • Εφαρμογή των Διαδικασιών Μείωσης Θορύβου που έχουν δημοσιευθεί στο Εγχειρίδιο Αεροναυτικών Πληροφοριών
  • Αποτελέσματα μετρήσεων από το Σύστημα Παρακολούθησης Θορύβου για διάφορους δείκτες σύμφωνα με την ΚΥΑ 211773/27-4-12
  • Στοιχεία παραπόνων από το aia.gr

Έκθεση θορύβου αεροσκαφών - Απρίλιος 2018