Δήμος Ραφήνας Πικερμίου

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

Προβάλλονται 1 εως 12 από 443 ενημερώσεις.

Κλήρωση 5 καινούριων Renault CLIO στους πυροπαθείς της Ανατ. Αττικής

Η TEOREN MOTORS B. Ν. ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ, αποκλειστικός εισαγωγέας των αυτοκινήτων Renault και Dacia στην Ελλάδα, είχε ανακοινώσει από την πρώτη στιγμή την απόφασή της να προσφέρει δωρεάν πέντε (5) καινούργια αυτοκίνητα Renault Clio, κατόπιν κλήρωσης, ως ελάχιστο δείγμα συμπαράστασης στους συνανθρώπους μας που έχασαν το αυτοκίνητό τους στις καταστροφικές πυρκαγιές της 23 ης και 24 ης Ιουλίου στην Ανατολική Αττική.

Διαβάστε Περισσότερα..

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου (ως 23-03-19)

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης έως τις 23-3-2019.

 

Διαβάστε Περισσότερα..

Πρόσκληση κατεπείγον ΔΣ 27-10-18

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί το ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 και ώρα 14.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση για να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση για το παρακάτω θέμα

Διαβάστε Περισσότερα..

Πρόσκληση ΔΣ 27-11-18

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί την ΤΡΙΤΗ 27 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 20:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος σε συνεδρίαση για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

Διαβάστε Περισσότερα..

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου για θέσεις εκπαιδευτών ενήλικων στα «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης –Νέα Φάση»

Ενημερώνουμε όλους τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους Εκπαιδευτές Ενηλίκων ότι έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου για θέσεις εκπαιδευτών ενήλικων στα «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης –Νέα Φάση».

Διαβάστε Περισσότερα..

Πρόσκληση ΔΣ 31-10-18

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί την ΤΕΤΑΡΤΗ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 και ώρα 21.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος σε συνεδρίαση για να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση για το παρακάτω θέμα:

 

Διαβάστε Περισσότερα..

Πρόσκληση ΔΣ 01-11-18

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί την Πέμπτη 1 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 20:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος σε συνεδρίαση για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα

Διαβάστε Περισσότερα..

Οριοθέτηση Μεγάλου Ρέματος Ραφήνας

Ο Δήμος Ραφήνας – Πικερμίου, σύμφωνα με το υπ’ αρίθμ. Πρωτ. ΔΑΕΕ/2160/Φ.Ραφήνα14/28-09-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Αντιπλημμυρικών & Εγγειοβελτικών Έργων (Δ19) και με ταυτάριθμο αρ. πρωτ. του Δήμου, αναρτά, προς ενημέρωση, την «Μελέτη διευθέτησης-οριοθέτησης ρέματος Ραφήνας» που αφορά το Μέγα Ρέμα Ραφήνας και τμήμα του ρέματος Βαλανάρη , βάσει των διατάξεων της παραγράφου 2.3 του άρθρου 2 του Ν. 4258/2014 “Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα – ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις”.

Διαβάστε Περισσότερα..

Αποκατάσταση οδών από φθορές 2018

Ο Δήμος Ραφήνας Πικερμίου ΑΤΤΙΚΗΣ διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΩΝ ΑΠΟ ΦΘΟΡΕΣ 2018 Εκτιμώμενης αξίας 96.771,55 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24% ), που θα διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας.

Διαβάστε Περισσότερα..

Αγορά οικόπεδου για την ανέγερση σχολικής μονάδας Λυκείου Πικερμίου

Ο ∆ήµαρχος Ραφήνας- Πικερµίου διακηρύσσει τη διενέργεια µειοδοτικής, φανερής, προφορικής δηµοπρασίας αγοράς οικόπεδου για την ανέγερση σχολικής μονάδας Λυκείου Πικερμίου.

Διαβάστε Περισσότερα..

Μίσθωση χώρου στάθμευσης στον κεντρικό οικισμό Πικερμίου

Ο ∆ήµαρχος Ραφήνας- Πικερµίου διακηρύσσει τη διενέργεια µειοδοτικής, φανερής, προφορικής δηµοπρασίας μίσθωσης χώρου στάθμευσης στον κεντρικό οικισμό Πικερμίου.

 

Διαβάστε Περισσότερα..

Πρόσκληση ΔΣ 09-10-18

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί την ΤΡΙΤΗ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 και ώρα 21:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος σε συνεδρίαση για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα

Διαβάστε Περισσότερα..