Δήμος Ραφήνας Πικερμίου

ΜΑΘΕΤΕ ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ

Προβάλλονται 1 εως 12 από 357 ενημερώσεις.
Αναρτήθηκε

Πρόσκληση ΔΣ 19-06-18

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί την ΤΡΙΤΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 και ώρα 21.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος σε συνεδρίαση για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα

Διαβάστε Περισσότερα..
Αναρτήθηκε

Πρόσκληση ΟΕ 19-06-18

O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου, σας καλεί σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 19 Ιουνίου 2018 και ώρα 20.30, στο Δημοτικό Κατάστημα Ραφήνας, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα

Διαβάστε Περισσότερα..
Αναρτήθηκε

Πρόσκληση ΟΕ 12-06-18

O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου, σας καλεί σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 12 Ιουνίου 2018 και ώρα 20.30, στο Δημοτικό Κατάστημα Ραφήνας, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα

Διαβάστε Περισσότερα..
Αναρτήθηκε

Πρόσκληση ΔΣ 12-06-18

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί την ΤΡΙΤΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 και ώρα 21.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος σε συνεδρίαση για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα

Διαβάστε Περισσότερα..

Αναρτήθηκε

Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών υποστήριξης για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ 2016/679) - GDPR

Ο Δήμαρχος Ραφήνας – Πικερμίου, σας γνωρίζει  ότι δέχεται προσφορές για την «Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών υποστήριξης στις υπηρεσίες του Δήμου για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ 2016/679) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων» σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 07/2018 μελέτη των Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου που επισυνάπτεται  συνημμένα και προϋπολογισμού 24.800,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Διαβάστε Περισσότερα..
Αναρτήθηκε

Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας - Επαναληπτική πρόσκληση

Ο Δήμαρχος Ραφήνας – Πικερμίου, σας γνωρίζει ότι μετά δέχεται προσφορές για την για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας (Μ.Α.Π.) σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 12/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου που επισυνάπτεται συνημμένα και προϋπολογισμού 19.903,36€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Διαβάστε Περισσότερα..
Αναρτήθηκε

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια ειδών αρτοποιείου για το ΝΠΔΔ «Φίλιππος Καβουνίδης»

O Δήμος Ραφήνας - Πικερμίου σας καλεί εφόσον το επιθυμείτε να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας υποβάλλοντας οικονομική προσφορά για την προμήθεια με απευθείας ανάθεση μέσω διαπραγμάτευσης τροφίμων και λοιπών αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου με δ.τ. «Φίλιππος Καβουνίδης» και συγκεκριμένα για την κατηγορία "ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ", σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στην υπ΄ αριθμό 11/2016 μελέτη που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι αυτής της πρόσκλησης.

Διαβάστε Περισσότερα..
Αναρτήθηκε

Συνοπτικός μειοδοτικός διαγωνισμός για παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών 2018

Ο Δήμαρχος Ραφήνας - Πικερμίου προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης, τη χαμηλότερη τιμή ανά μονάδα στα είδη με συμπλήρωση τιμολογίου για την παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών για το 2018 και με ανώτερο συμβατικό ποσό τα 39.999,98€ συμπ. ΦΠΑ

Διαβάστε Περισσότερα..

Αναρτήθηκε

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ασφάλιση μηχανημάτων έργου

Ο Δήμαρχος Ραφήνας – Πικερμίου, σας γνωρίζει ότι μετά δέχεται προσφορές για την υπηρεσία  «ασφάλιση οχημάτων (μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων έργου) του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου με ημερομηνία λήξης 31/12/2018», προϋπολογισμού 1.950,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. σύμφωνα με την υπ ́ αριθμ. 199/2018 (ΑΔΑ: ΩΞ6ΨΩ16-Ρ8Λ) απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών του.

Διαβάστε Περισσότερα..
Αναρτήθηκε

Συνοπτικός μειοδοτικός διαγωνισμός προμήθειας τροφίμων και ειδών παντοπωλείου για το ΝΠΔΔ «Φίλιππος Καβουνίδης»

Ο Δήμαρχος Ραφήνας Πικερμίου προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης, τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια τροφίμων και λοιπών αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες των δομών του ΝΠΔΔ Κοινωνικής  Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ραφήνας Πικερμίου με δ.τ. «ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΟΥΝΙΔΗΣ» προϋπολογισμού 59.629,21€ , (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).

Διαβάστε Περισσότερα..
Αναρτήθηκε

Πρόσκληση ΔΣ 05-06-18

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί την ΤΡΙΤΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 και ώρα 21.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος σε συνεδρίαση για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα

Διαβάστε Περισσότερα..
Αναρτήθηκε

Πρόσκληση ΟΕ 05-06-18

O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου, σας καλεί σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 5 Ιουνίου 2018 και ώρα 20.30, στο Δημοτικό Κατάστημα Ραφήνας, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα

Διαβάστε Περισσότερα..