Δήμος Ραφήνας Πικερμίου

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

Προβάλλονται 1 εως 12 από 436 ενημερώσεις.

Οριοθέτηση Μεγάλου Ρέματος Ραφήνας

Ο Δήμος Ραφήνας – Πικερμίου, σύμφωνα με το υπ’ αρίθμ. Πρωτ. ΔΑΕΕ/2160/Φ.Ραφήνα14/28-09-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Αντιπλημμυρικών & Εγγειοβελτικών Έργων (Δ19) και με ταυτάριθμο αρ. πρωτ. του Δήμου, αναρτά, προς ενημέρωση, την «Μελέτη διευθέτησης-οριοθέτησης ρέματος Ραφήνας» που αφορά το Μέγα Ρέμα Ραφήνας και τμήμα του ρέματος Βαλανάρη , βάσει των διατάξεων της παραγράφου 2.3 του άρθρου 2 του Ν. 4258/2014 “Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα – ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις”.

Διαβάστε Περισσότερα..

Αποκατάσταση οδών από φθορές 2018

Ο Δήμος Ραφήνας Πικερμίου ΑΤΤΙΚΗΣ διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΩΝ ΑΠΟ ΦΘΟΡΕΣ 2018 Εκτιμώμενης αξίας 96.771,55 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24% ), που θα διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας.

Διαβάστε Περισσότερα..

Αγορά οικόπεδου για την ανέγερση σχολικής μονάδας Λυκείου Πικερμίου

Ο ∆ήµαρχος Ραφήνας- Πικερµίου διακηρύσσει τη διενέργεια µειοδοτικής, φανερής, προφορικής δηµοπρασίας αγοράς οικόπεδου για την ανέγερση σχολικής μονάδας Λυκείου Πικερμίου.

Διαβάστε Περισσότερα..

Μίσθωση χώρου στάθμευσης στον κεντρικό οικισμό Πικερμίου

Ο ∆ήµαρχος Ραφήνας- Πικερµίου διακηρύσσει τη διενέργεια µειοδοτικής, φανερής, προφορικής δηµοπρασίας μίσθωσης χώρου στάθμευσης στον κεντρικό οικισμό Πικερμίου.

 

Διαβάστε Περισσότερα..

Πρόσκληση ΔΣ 09-10-18

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί την ΤΡΙΤΗ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 και ώρα 21:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος σε συνεδρίαση για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα

Διαβάστε Περισσότερα..

Πρόσκληση επαν. ειδ. ΔΣ 09-10-18

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί την ΤΡΙΤΗ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 και ώρα 20:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος σε ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ (λόγω μη απαρτίας) ΕΙΔΙΚΗ συνεδρίαση για να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση για το παρακάτω θέμα

Διαβάστε Περισσότερα..

Πρόσκληση κατεπείγοντος ΔΣ 05-10-18

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 και ώρα  14:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος σε ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ (λόγω μη  απαρτίας) ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΙΔΙΚΗ συνεδρίαση για να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση για το παρακάτω θέμα

Διαβάστε Περισσότερα..

Πρόσκληση ΟΕ 09-10-18

O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου, σας καλεί σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 9 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 19.45, στο Δημοτικό Κατάστημα Ραφήνας, προκειμένου να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση για το παρακάτω θέμα

Διαβάστε Περισσότερα..

Πρόσκληση ΔΣ 04-10-18

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί την ΠΕΜΠΤΗ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 και ώρα 21:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος σε συνεδρίαση για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα

Διαβάστε Περισσότερα..

Πρόσκληση ειδικού ΔΣ 04-10-18

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί την ΠΕΜΠΤΗ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 και ώρα 20:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος σε ΕΙΔΙΚΗ συνεδρίαση για να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση για το παρακάτω θέμα

Διαβάστε Περισσότερα..

Πρόσκληση ΟΕ 02-10-18

O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου, σας καλεί σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 2 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 9 το πρωί, στο Δημοτικό Κατάστημα Ραφήνας, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα

Διαβάστε Περισσότερα..

Ισολογισμός ΔΕΑΑΠ

Ισολογισμός και κατάσταση αποτελεσμάτων (7η χρήσης) της Δημοτικής Επιχείρησης Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου.

Διαβάστε Περισσότερα..